Ξενοδοχειο

Τα ξενοδοχεία θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το Electronic Shelf Label (ESL) για εφαρμογή σε καντίνες, αίθουσες συσκέψεων και αποθήκες.

Τα ακριβή δεδομένα που παρέχονται από τον ενημερωμένο τρόπο λειτουργίας για τους διαχειριστές να λαμβάνουν γρήγορα αποφάσεις. Το ελεγχόμενο κόστος όπως εξοπλισμός, χαρτί και μελάνι θα μπορούσε να μειωθεί αποτελεσματικά. Επίσης, το κόστος εργασίας και το ποσοστό σφάλματος μειώθηκαν επίσης.

RIU ξενοδοχειακή αλυσίδα 【Ισπανικά】】